„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki”

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE nr UK.ZP.01/2021

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki”

zawiadomienie o wyborze

Informacja z otwarcia ofert 

powiadomienie o kwocie

ogłoszenie:

ogłoszenie o zamówieniu

Dokumenty do pobrania:

siwz

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2-opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR3 oświadczenie wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

odpowiedzi na zapytania (2)

Dokumenty finansowe:

BILANS 2020

2019 bilans-scalone

bilans 2018

bilans 2017

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 2020

rachunek zysków i strat 2019

rachunek zysków i strat 2018

Rachunek zysków i strat 2017

Potwierdzenie sprawozdanie 2019 r

Sprawozdanie księgowe 2018r

Sprawozdanie księgowe 2019 r

Potwierdzenie -sprawozdanie 2018 r.

F-01 II KW. 2020 (1)

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ 2020 (1)