PRZETARG NIEOGRANICZONY 2

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem komunalnym ” Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Szczytnej ogłaszają przetarg nieograniczony na dostawę w …