Zadbaj o stan instalacji wodnej

Zarządca wodociągów – Usługi Komunalne Sp. z o.o. Szczytnej sukcesywnie wymienia wodomierze główne. Stare i niedokładne urządzenia są zastępowane nowoczesnymi, ultradźwiękowymi, które odczytywać można drogą radiową. Sprzęt tego typu jest kilkukrotnie bardziej dokładny od tradycyjnych wodomierzy.
Zwracamy się z prośbą o kontrolowanie stanu technicznego wewnętrznej instalacji wodnej: zwrócenie uwagi na nawet najmniejsze przecieki oraz zadbanie o należyty stan techniczny, jakość i sposób montażu „podliczników”. Zaniedbania w powyższym zakresie powodować będą duże różnice w odczytach (zwłaszcza w przypadku występowania podliczników) i w konsekwencji doliczenia do wystawianych płatności za zużycie wody, której niedokładne urządzenia nie wykażą. Wskazywana przez nowe wodomierze woda jest faktycznie przez Państwa zużyta i nie stanowi podstawy do reklamacji usług wodnych.