USŁUGI KOMUNALNE Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 11, 57—330 Szczytna
NIP 883-185-81-55 REGON 361628279

tel. 74 868 33 66 lub 74 868 33 67

e-mail: uslugikomunalne-szczytna@wp.pl